Hamdi, Ahmad Zainul. “Dinamika Hubungan Islam Dan Lokalitas: Perebutan Makna Keislaman Di Madura”. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 8, no. 2 (December 15, 2018): 433–456. Accessed September 26, 2023. https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/229.