Fudholi, M. (2011). Konsep Zuhud al-Qushayrî dalam Risâlah al-Qushayrîyah. Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 1(1), 38–54. https://doi.org/10.15642/teosofi.2011.1.1.38-54