Islam sebagai Agama dan Umat: Analisa Pemikiran Kenegaraan Jamâl al-Bannâ

Main Article Content

Mukhammad Zamzami

Abstract

This article explores Jamâl al-Bannâ’s view on the relation between religion and state, particularly his views on the relation system between Islam and state, and the related issues such as democracy, pluralism, and secularism. Therefore, the article describes issues on the concept of ummah in Islam, democracy within the Islamic governmental system, and Islam’s view on secularism and pluralism. The article uses a textual interpretation method. The article finds that the ideal example of an Islamic government was the period of Madînah al-Munawwarah, which only lasted for 25 years.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zamzami, Mukhammad. “Islam Sebagai Agama Dan Umat: Analisa Pemikiran Kenegaraan Jamâl Al-Bannâ”. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 1, no. 1 (June 4, 2011): 93–112. Accessed June 9, 2023. https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/view/54.
Section
Articles

References

Allâh, Muhammad Hamid. Majmû‘ah al-Wathâiq al-Siyâsah. Bairut: Dâr al-Irshâd, 1969.

Bannâ (al), Jamâl. “Hal Yumkin Tatbîq al-Sharî‘ah?”, dalam www.islamiccall.org /iqra’/syaria. (diakses 22-12-2008).

-----. “Limâdha Nutâlib bi al-Hurrîyah qabl Tatbîq al-Sharî‘ah?”, dalam www.middleeasttransparent.com/21-01-2006. (Diakses 22-12-2008)

-----. “Mawqifunâ min al-‘Almânîyah, wa al-Qawmîyah, wa al-Ishtirâqîyah”, dalam www.islamiccall.org/iqra’/maoukfn1n, maoukfn12n, maoukfn13n.

-----. “Mu‘adalat al-Ta‘lîm Bayn al-Dîn wa al-‘Almânîyah…wa al-Hall Ta‘allum al-Hikmah” dalam www.middleeasttransparent.-com/23-11-2006.

-----. Al-Islâm Dîn wa Ummah wa Laisa Dînan wa Dawlatan. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmi, 2003.

-----. Al-Islâm wa Hurriyatu al-Fikr. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1999.

-----. Al-Islâm Kamâ Tuqaddimuhu Da’watu al-Ihyâ‘ al-Islâmî. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 2004.

-----. al-Ta‘addudîyah Fî Mujtama‘in Islâmiyyin. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 2001.

-----. Mâ Ba‘da al-Ikhwân al-Muslimîn???. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 1996.

-----. Matlabunâ al-Awwal Huwa: al-Hurrîyah. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, 2000.

Arif, Abd Salam. “Politik Islam Antara Akidah dan Kekuasaan” dalam Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia. Jakarta, SR-Ins Publishing, 2004.

Bâqi (al), Muhammad Fuâd ‘Abd. Mu‘jam al-Mufahras Li Alfâz al-Qur’ân. Mesir: Dâr al-Fikr, 1981.

Jabrohim. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Hanindita Grahawidya, 2001.

Khâtib (al), Muhammad ‘Ajâj. Usûl al-Hadîth: Ulûmuhu wa Mustalahuhu. Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.

Qâdir (al), Ashraf ‘Abd. (wawancara dengan Jamâl al-Bannâ), “al-Hiwâr al-Mutamaddin: Hadîthun ma‘a Murabbî al-Ajyâl Jamâl al-Bannâ“dalam www.ahewar.org/debat/14-02-2003 (diakses 22-12-2008).

Sharaf (al), Muhammad Jalâl. dan al-Mu‘tî, ‘Alî ‘Abd. Al-Fikr al-Siyâsî fî al-Islâm Shakhshîyah wa Madhâhib. Kairo: Dâr al-Jâmi‘ah, 1979.

http://ar.wikipedia.org/wiki/Jamâl_al_Banna

http://egyptwindow.net/nafidatumasr/07-08-2007