Mahfudhoh, U., and H. Hodri. “Konsep Kebahagiaan Shaykh Nawawi Al-Bantani Dalam Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer”. Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, vol. 1, no. 1, June 2023, pp. 137-54, doi:10.15642/juit.2023.1.1.137-154.