Mahfudhoh, U. and Hodri, H. (2023) “Konsep Kebahagiaan Shaykh Nawawi al-Bantani dalam Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer”, Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, 1(1), pp. 137–154. doi: 10.15642/juit.2023.1.1.137-154.