Mahfudhoh, Umi, and Hodri Hodri. 2023. “Konsep Kebahagiaan Shaykh Nawawi Al-Bantani Dalam Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer”. Journal of Ushuluddin and Islamic Thought 1 (1):137-54. https://doi.org/10.15642/juit.2023.1.1.137-154.