Mahfudhoh, U., & Hodri, H. (2023). Konsep Kebahagiaan Shaykh Nawawi al-Bantani dalam Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, 1(1), 137–154. https://doi.org/10.15642/juit.2023.1.1.137-154