[1]
Mahfudhoh, U. and Hodri, H. 2023. Konsep Kebahagiaan Shaykh Nawawi al-Bantani dalam Perspektif Hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Journal of Ushuluddin and Islamic Thought. 1, 1 (Jun. 2023), 137–154. DOI:https://doi.org/10.15642/juit.2023.1.1.137-154.