Published: 2017-12-01

| Abstract views: 4 , | pdf downloads: 6
| DOI : https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.215-234

Karakteristik dan Fragmen Sejarah Manuskrip Mushaf Alquran Dolah Bakri Bantul

Mohamad Yahya(1*), Adrika Fithrotul Aini(2),

(1) Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta
(2) Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran Yogyakarta, Indonesia
(*) Corresponding Author

235-262

| Abstract views: 14 , | pdf downloads: 23
| DOI : https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.235-262

Pemaknaan al-Din dan al-Islam dalam Qur’an A Reformist Translation

Fejrian Yazdajird Iwanebel(1*),

(1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
(*) Corresponding Author

263-283

| Abstract views: 10 , | pdf downloads: 13
| DOI : https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.396-415

Nalar Ideologis Penggunaan Hadis dalam Tafsîr al-Jalâlayn

Miski Miski(1*),

(1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(*) Corresponding Author

284-307

| Abstract views: 164 , | pdf downloads: 75
| DOI : https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.284-307

Metode Riwayat bi al-Ma‘nâ dan Hadis Populer di Indonesia: Studi Hadis-hadis Maulid Rasulullah

Muhammad Akmaluddin(1*),

(1) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(*) Corresponding Author

308-330

| Abstract views: 4 , | pdf downloads: 6
| DOI : https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.308-330

Analisis Historis Kemunculan dan Pelembagaan Ziyādat al-Thiqqah dalam Studi Hadis

Muhammad Anshori(1*),

(1) STAI Darul Kamal
(*) Corresponding Author

331-351

| Abstract views: 3 , | pdf downloads: 4
| DOI : https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.331-351

Ragam Pemaknaan Jihad dalam Kitab Fatḥ al-Bârî dan Irshâd al-Sârî

Moh. Nailul Muna(1*),

(1) UIN SUNAN KALIJAGA
(*) Corresponding Author

352-374

| Abstract views: 15 , | pdf downloads: 13
| DOI : https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.352-374
| Abstract views: 12 , | pdf downloads: 9
| DOI : https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.2.375-395