Bisri, K., M. E. . Soebahar, and A. H. A. . Ulama’i. “Unsur Lokal Nusantara Dalam Syarah Hadis: Studi Kitab Tarjamah Bulughul Maram Karya Ahmad Hassan”. Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, vol. 11, no. 02, Dec. 2021, pp. 253-82, doi:10.15642/mutawatir.2021.11.02.253-282.