Bisri, Kasan, Moh. Erfan Soebahar, and A. Hassan Asy’ari Ulama’i. 2021. “Unsur Lokal Nusantara Dalam Syarah Hadis: Studi Kitab Tarjamah Bulughul Maram Karya Ahmad Hassan”. Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith 11 (02):253-82. https://doi.org/10.15642/mutawatir.2021.11.02.253-282.