[1]
Bisri, K., Soebahar, M.E. and Ulama’i, A.H.A. 2021. Unsur Lokal Nusantara dalam Syarah Hadis: Studi Kitab Tarjamah Bulughul Maram Karya Ahmad Hassan. Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith. 11, 02 (Dec. 2021), 253–282. DOI:https://doi.org/10.15642/mutawatir.2021.11.02.253-282.